Vrijwilligersbeleid

Het bestuur van AW.DTV wil een veilige omgeving creëren, zodat (jeugd)sporters volop tot hun recht kunnen komen. Wij willen alle vormen van grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Daarom verzoeken wij alle vrijwilligers die in aanraking komen met jeugdleden (t/m A-jeugd) een VOG aan te vragen.

Wat is een VOG?
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak, zoals ‘werken’ met jeugd. Een Verklaring Omtrent Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Ook de gemeente Amsterdam heeft als voorwaarden voor samenwerking gesteld dat leden die met jeugd werken deze VOG moet hebben.

Waarom een VOG?
Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van seksuele intimidatie binnen de sport aan het licht. Het is daarom, als vereniging, goed om trainers en vrijwilligers verplicht een VOG aan te laten vragen.

Wie heeft een VOG nodig?

  • Voor iedereen die met jeugd te maken heeft.
  • Alle trainers die met onze jeugd in aanraking komen
  • Alle coaches die met onze jeugd in aanraking komen
  • Alle jeugdcommissieleden
  • Alle kampbegeleiders

Wat is de procedure voor het aanvragen van een VOG?
AW.DTV is een samenwerking aangegaan met de Gemeente, waardoor wij de benodigde aanvraag voor een VOG digitaal klaar kunnen zetten voor iedereen die met onze jeugd in aanraking komt. Daarna kan de betreffende persoon door het inloggen met zijn DigiD digitaal toestemming geven voor het opvragen van de VOG. Het aanvragen van de VOG is gratis. Na ontvangst van de VOG, dient deze bij AW.DTV aangetoond te worden. AW.DTV voert hiervoor een aparte VOG-registratie.  Elke 3 jaar dient de VOG opnieuw aangevraagd te worden.

Vragen of aanmelden als vrijwilliger?
Stuur een e-mail naar secretariaat@awdtv.nl