Vrijwilligersbeleid


Vele handen maken licht werk, samen voor de club!
AW.DTV is een kleine, ambitieuze club. Om dit sportief waar te maken worden bergen
werk verzet door onze vrijwilligers!

Bij onze vereniging moeten veel taken gedaan worden in onze kantine en tijdens de
competitie op het veld en in de zaal. Hiernaast zijn er veel leden die training geven of
coachen, en een aantal commissies achter de schermen druk bezig om het allemaal
georganiseerd te krijgen. Onze mooie club kan dan ook niet bestaan zonder
vrijwilligers.

Wij verwachten daarom dat elk spelend lid ieder jaar bijdraagt door het uitvoeren van
minimaal 5 diensten/taken, tenzij het lid reeds als vrijwilliger actief is in de vorm van
bestuur of commissie. Voor jeugdleden geldt dat wij de ouders/verzorgers vragen de
vrijwilligerstaken namens hun kind te vervullen. 

Ons vrijwilligersbeleid is erop gericht alle taken zo eerlijk mogelijk te verdelen (in het
kader van vele handen maken licht werk) en alle spelende leden zo veel mogelijk in
te zetten op taken die zij leuk vinden om te doen.

Wat betekent dit concreet?

 1. Per seizoen (veld en zaal) moet je minimaal 5 punten halen (meer mag
  natuurlijk ook!)

  Je krijgt 1 punt per kantinedienst/zaaldienst. Als scheidsrechter moet je
  minimaal 3 wedstrijden fluiten.

  Je krijgt 5 punten als je een team traint/coacht en 5 punten als je in een
  commissie actief bijdraagt.
  .
 2. Je kunt jezelf aanmelden voor taken die jij leuk vindt om te doen. Losse taken
  zijn verdeeld in 3 activiteiten: kantinedienst, zaaldienst of fluiten.

  Voor wedstrijden fluiten is een aparte pool (waar altijd meer mensen welkom
  zijn!), ook om je te helpen en te begeleiden om dit te leren.
  .
 3. Je kunt zelf bepalen wanneer je een taak oppakt. Kies dus een moment dat
  voor jou uitkomt en schrijf je in op deze site bij “inschrijven diensten”
  (menubalk). Hier vind je het rooster met diensten, en ook een uitleg hoe dit
  verder werkt.

  Aan het begin van een seizoen is er door de participatiecommissie gevraagd
  waar je voorkeur naar uitgaat en ben je ook ingedeeld in een appgroep. Hier
  kan je jezelf ook inschrijven.

We hanteren een deadline voor de inschrijving. Als je na deze deadline
jezelf niet hebt ingedeeld, dan worden diensten toegewezen. Dit betekent
dat je verantwoordelijk bent om deze dienst te draaien.
Eventueel kan je in
de appgroep vragen of iemand met je wilt ruilen.

Via deze link kan je rechtstreeks je naam invullen voor welke dienst je wilt gaan
doen: Diensten: Najaar 2022/begin 2023 (zaalseizoen)

In de Jaarvergadering 2022 is besloten om met ingang van het seizoen 2022-2023
over te gaan tot de invoer van een borgsom van € 50 per seizoen. Alle spelende
leden worden geacht deze gezamenlijk met hun jaarlijkse contributie over te maken
naar de vereniging. Deze borgsom is in principe eenmalig.

 • Zodra een lid de vereniging verlaat krijgt hij/zij deze borgsom teruggestort,
  mits hij/zij in dat seizoen de benodigde punten heeft behaald.
 • Heeft een lid aan het einde van een seizoen de benodigde punten behaald?
  Dan hoeft deze persoon niets te doen. De borg blijft staan.
 • Heeft een lid aan het einde van een seizoen niet de benodigde punten
  behaald? Dan wordt er naar rato een bedrag van de borg ingehouden en zal
  het lid aan het begin van het volgende seizoen het aanvullende bedrag
  moeten betalen.


Mocht je meer willen weten over welke taken er nog meer zijn, of als je andere
vragen hebt kan je altijd contact opnemen met de participatiecommissie via dit
mailadres: vrijwilligers@awdtv.nl (Frank van Kesteren, Lysbeth Verwegen en Jet van
Dijk)