Artikel thumbnail

Van de voorzitter – week 37

Gepubliceerd op 2 oktober 2022

De kers op de taart van de ALV was de aanwezigheid van ouders van jeugdleden die zich ook daadwerkelijk betrokken voelen bij het wel en wee van AW.DTV. Op de terugweg naar Utrecht bedacht ik me dat ik vergeten was om even kennis te maken terwijl ik me dat tijdens de vergadering voorgenomen had. Dat komt nog.
Hans Klein, oud voorzitter en erelid,  gaf ons complimenten voor de plannen en dat is een waardevolle steun in de rug. De opkomst was behoorlijk en met goede discussies. Of deze ALV historische waarde heeft moet nog blijken.  We zullen de komende jaren zien of beeldschermwerkelijkheid omgezet kan worden in echte werkelijkheid. Dat  is in de handen van ons allen maar de ALV gaf energie om de uitdagingen aan te gaan.

Wat kwam er zo al aan de orde? De arbitragecommissie werd commissie van het jaar en dit samen met de scheidsrechters die wekelijks van hot naar haar reizen om een of soms twee wedstrijd te fluiten. De commissie heeft er voor gezorgd dat een hoofdpijndossier beheersbaar werd, puntenaftrek werd voorkomen en de financiële deuken werden een stuk kleiner door consciëntieus  te opereren met een vleugje lol. De hoofdlijnen van het beleidsplan 22-27 zijn vastgesteld inclusief de stip aan de horizon; over vijf jaar willen we een stabiele middelgrote korfbalvereniging zijn met 140 spelende leden (nu 90) en de huidige ca. 150 niet-spelende leden en donateurs. Dat betekent een groei van 10 spelende leden per jaar, vooral te halen bij de jeugd op ZBE en IJburg. Opgave voor de Jeuco maar ook voor ons allen.
We hebben meer hoofdlijnen vastgesteld. De uitwerking gaan we doen in het nieuwe Algemeen Bestuur (AB) waar het dagelijks bestuur (DB) en afvaardiging van alle commissies in zitten. Dat AB wordt geen vergadercircus maar een platform van creativiteit en nieuwe ideeën. Toe maar.

Het voorstel van de participatiecommissie is aangenomen. Belangrijkste punt is dat de spelende leden 50,- statiegeld gaan betalen en dat bij het halen van de jaarlijkse 5 punten voor fluiten, bardiensten en andere klussen die 50,- behouden blijft maar elk punt telt voor 10,- en de niet behaalde punten krijg je aan het eind van het jaar in rekening gebracht.  Wel geeft het bestuur aan dat als er mensen onverhoopt in financiële problemen komen de deur openstaat om te bekijken hoe we het samen kunnen oplossen want ook de contributie gaat, zij het beperkt, omhoog.

De nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement zijn vastgesteld. De statuten hebben werkingskracht nadat de notaris er een stempel op gezet heeft. De statuten zijn nu in lijn met de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

Ook heeft de ALV de stichting geadviseerd de huurovereenkomst met de gemeente te tekenen nadat de onderliggende overeenkomst tussen gemeente, KidsAktief en AW.DTV akkoord bevonden is zowel door het bestuur van de stichting als het bestuur van AW.DTV. De achtergrond hier is dat AW.DTV als vrijwilligersorganisatie niet de kosten en lasten wil dragen van twee professionele organisaties (gemeente en KidsAktief) en dat willen we geregeld hebben voordat we de huurovereenkomst ondertekenen. De huurovereenkomst betekent dat wij ons de komende jaren moeten inspannen om geld te verdienen, goodwill te kweken bij buurt en gemeente en ook gewoon een sportkantine kunnen bieden voor onze leden en andere sporters. Na ondertekening is het clubhuis verkocht aan de gemeente en komt bijna 50 jaar aanwezigheid op het sportpark De Drieburg ook formeel tot een einde.

We hebben afscheid genomen van vier van de vijf bestuursleden  (Edith, Koos, Erwin en Frank) en twee nieuwe bestuursleden (Gina en Cédric) welkom geheten. De gemiddelde leeftijd van het bestuur daalt van 62 naar 39. Ik ben plotseling gemiddeld 26 jaar jonger geworden. Dat afscheid is relatief want Edith , Erwin en Frank komen in het AB en alleen Koos stapt echt uit het bestuurswerk maar ook niet weer echt want hij blijft een jaar waarnemend reserve vicevoorzitter om Gina en Cédric even de tijd te geven om te wennen aan hun nieuwe plek. Daarna kan hij zich wijden aan zijn taken als opa…..en TC-lid, barkeeper, Korfbalfitt-trainer en alle losse dingen die er altijd zullen blijven bij AW.DTV want dat improviseren hoort er een beetje bij.

Ellen Michels, namens de jubileumcommissie melde dat op vrijdag 4 november het 120-jarig jubileum gevierd wordt met een knalfeest in de kantine. Noteer dat vast.

En, o ja, mijn medebestuurders bedankten mij voor mijn inzet met een mooie fles wijn. Dat waardeer ik ten zeerste ?

Hans