Artikel thumbnail

Update Participatiecommissie

Gepubliceerd op 14 november 2022

Het seizoen is alweer een tijdje onderweg en we hebben alweer vele vrijwilligers gezien die geholpen in onze kantine of op de velden als scheidsrechters. Bedankt, toppers!

In de Jaarvergadering is besloten om met ingang van het seizoen 2022-2023 over te gaan tot de invoer van een borgsom van €50 per seizoen. Alle spelende leden worden geacht deze gezamenlijk met hun jaarlijkse contributie over te maken naar de vereniging. Deze borgsom is in principe eenmalig.

Zodra een lid de vereniging verlaat krijgt hij/zij deze borgsom teruggestort, mits hij/zij in dat seizoen de benodigde punten heeft behaald.

a. Heeft een lid aan het einde van een seizoen de benodigde punten behaald? Dan hoeft deze persoon niets te doen. De borg blijft staan.
b. Heeft een lid aan het einde van een seizoen niet de benodigde punten behaald? Dan wordt er naar rato een bedrag van de borg ingehouden en zal het lid aan het begin van het volgende seizoen het aanvullende bedrag moeten betalen.

Hieronder het eerste overzicht van de behaalde punten voor de diensten tot en met 1 november. Als er iets niet klopt, laat het weten. Het blijft handwerk.

Hieronder volgt een kleine uitleg:

  • Groen = 5 of meer punten gehaald, graag nog meer 😊
  • Oranje = 2/3/4 punten , goed op weg 😉
  • Rood = 0/1 punt gevarenzone. Je wordt ingedeeld ☹
  • Coachouders krijgen 3 punten. Voor de overige 2 punten graag een wedstrijd fluiten. Jullie kennen de spelregels namelijk goed!
  • Poule hulptrainers A2/A3 krijgen 2 punten bij voldoende inzet.
  • Hulptrainers overige teams krijgen 3 punten.
  • Hoofdtrainerscoaches en commissieleden krijgen 5 punten.

Spelers die in het rood staan hebben tot en met vrijdag 18 november de tijd om zich in te schrijven. Anders is de kans groot dat je wordt ingedeeld. In jouw appgroep en op de site staat het programma om je aan te melden. Gelijk doen!

Namens de participatiecommissie,
Jet van Dijk
jetvandijk@upcmail.nl