Artikel thumbnail

Nieuwe opzet van de veldcompetitie vanaf seizoen 23/24

Gepubliceerd op 2 oktober 2022

In overleg met de clubs heeft het KNKV besloten voor een andere invulling van de veldcompetite vanaf het seizoen 23/24. De veldcompetitie wordt vanaf dan, in alle poules, een competitie die uit twee gesplitste veldcompetities bestaat. Net zoals nu al in het breedte korfbal van toepassing is.

Een deel van het bericht van de site van het KNKV:

“De veldcompetitie gaat bestaan uit één volledige competitie met vier teams voor de zaal en één volledige competitie met vier teams na de zaal. Deze opzet is gelijk aan die van het breedtekorfbal. De eindstanden in de poules van de najaarscompetitie bepalen de inrichting van de niveaus in de voorjaarscompetitie. Hiermee wordt  gerealiseerd dat de teams zoveel mogelijk wedstrijden spelen tegen teams met een vergelijkbaar niveau. Door het spelen in poules van vier, speel je per competitie twee wedstrijden minder.

Voordelen nieuwe opzet
Door een andere opzet van de veldcompetitie kan de zaalcompetitie eerder beginnen, waardoor het reguliere seizoen begin juni afgerond kan zijn. Doordat de competitie eerder eindigt, kunnen ook de veel gewenste verenigingsactiviteiten eenvoudiger gepland worden. Daarnaast kan met deze opzet ook beter ingespeeld worden op het voorkomen van het spelen van wedstrijden in de schoolvakanties, met name de herfstvakantie, ten opzichte van de oude planning. Tot slot wordt de competitiestructuur ook stabieler waarmee het wegvallen van teams eenvoudiger opgevangen kan worden.”

Wat betekent dit voor onze wedstrijdkorfbal teams?
In de nieuwe opzet wordt volgend seizoen de Ereklasse uitgebreid van 12 naar 32 teams. Dit betekent dat er in het huidige seizoen geen teams degraderen uit de Ereklasse. Vanuit de Hoofdklasse promoveren de 1ste 6 ploegen naar de Ereklasse. De kampioenen in de Overgangsklasse promoveren ook direct naar de Ereklasse. De nr’s 7 uit de Hoofdklasse spelen promotie wedstrijden tegen de beste nr’s 2 uit de Overgangsklasse.
Eindigt AW.DTV 1 dus op een van de eerste 6 plaatsen, dan volgt automatisch promotie naar de Ereklasse.

AW.DTV 2 speelt in de reserve Overgangsklasse. Vanuit die klasse promoveren de nr’s 1 en 2 naar de reserve Ereklasse. Nr’s 3 t/m 7 promoveren naar de res. Hoofdklasse en de nr’s 8 blijven in de res. Overgangsklasse.

In de klasse van AW.DTV 3, de res. 2de klasse, promoveren de nr’s 1 en 2 plus de 12 beste nr’s 3 naar de reserve 1e klasse. De overige teams blijven in de huidige klasse met uitzondering van de nr 8, want die degradeert naar de reserve 3e klasse.

Voor de jeugdploegen in het wedstrijdkorfbal verandert er qua promotie/degradatie niets tov de vorige regelingen. Wel worden daar de poules ook opgeknipt in poules van 4.

Een toelichting van de opzet in de standaard klassen met de uitwerking van de najaars- en voorjaars- competitie vind je hier.

Klik hier voor de volledige promotie/degradatie regeling veldcompetitie 22/23.