Korfbalmasterz

Het KNKV biedt de mogelijkheid aan alle korfballers (en andere geïnteresseerden zoals ouders) om zich beter bekend te maken met de spelregels om uiteindelijk zo jong mogelijk (vanaf 14 jaar) een spelregelbewijs te kunnen behalen. Hiervoor is een speciale website gemaakt:                      www.korfbalmasterz.nl

In 2018 zal het spelregelbewijs verplicht worden. AW.DTV gaat in april met een eerste groep starten. Er zal begonnen worden met een avond waarop onder leiding van een ervaren scheidsrechter de basiskennis zal worden doorgenomen en kennis gemaakt kan worden met de website korfbalmasterz.nl.  Voor leden die er behoefte aan hebben zal dit meerdere keren herhaald worden, anderen kunnen direct zelfstandig aan de slag via korfbalmasterz.nl

Korfbalmasterz.nl  is een officiële website van het KNKV. (Jeugd)spelers en andere geïnteresseerden kunnen met deze tool op een leuke en leerzame manier met aantrekkelijke beelden de spelregels beter leren begrijpen. Daarnaast leren korfballers van jongs af aan de regels beter te accepteren en toe te passen tijdens de wedstrijd, als speler maar ook als scheidsrechter. Dit leidt tot meer begrip voor de beslissingen van de scheidsrechter.

Iedereen kan vrij oefenen  op de website www.korfbalmasterz.nl zonder in te loggen. Op de site vind je spelregels en spelsituaties. De spelregel is de theoretische achtergrond, de spelsituatie is de vertaling naar de praktijk. In de spelsituaties zie je voorbeelden van situaties die betrekking hebben op die spelregels. Per spelsituatie zijn oefentoetsen te vinden. De oefentoetsen zijn vrij beschikbaar en mag iedereen maken zo vaak hij/zij wil. Het doorlopen van de oefentoetsen is niet noodzakelijk om het spelregelbewijs te halen.

Om het spelregelbewijs te behalen moeten vijf levels doorlopen worden. Voor dit deel van de website is een inlogcode vereist. Deze wordt via de vereniging verstrekt. Leden kunnen de levels zo vaak maken als zij willen of zo vaak als nodig herhalen om de levels af te sluiten met voldoende goede antwoorden. Bij het eerste level moeten leden vijf van de tien vragen goed hebben om door te gaan naar level 2. In dat level moeten zes van de tien vragen goed zijn, in level 3 zeven van de tien, in level 4 acht en in level 5 uiteindelijk een aantal van negen. Na afloop van ieder level kunnen de deelnemers hun foute antwoorden bekijken en het goede antwoord op de betreffende vraag vinden.

Daarna volgt de eindtoets. De eindtoets bestaat uit 20 vragen waarvan er 16 juist beantwoord moeten worden. Je hebt 5 pogingen om je eindtoets te halen. Als het een lid om welke reden dan ook niet lukt om de toets met voldoende goede antwoorden af te ronden, kunnen vereniging en lid samen bekijken hoe ze ervoor zorgen dat het lid alsnog slaagt. Bijvoorbeeld door met een begeleider uit de vereniging te kijken naar welke vragen tijdens de vijf levels fout werden beantwoord en daarop te gaan oefenen.

EXTRA INFO KORFBALMASTERZ

Op korfbalmasterz.nl vind je alles wat je nodig hebt om op een leuke en handige manier je spelregels te oefenen, met behulp van veel foto’s en filmpjes. Alle spelregels zijn omschreven in heldere taal en worden verduidelijkt met herkenbare voorbeelden. Zo weet je precies hoe je ze moet toepassen tijdens je wedstrijd én je begrijpt de beslissingen van de scheidsrechter beter.

Je kunt nu je spelregelkennis al oefenen; kijk dus snel op www.korfbalmasterz.nl. Na het behalen van je spelregelbewijs kun je kiezen voor diverse vervolgopleidingen:

  • Jeugdscheidsrechter (EF-jeugd en BCD-jeugd).
  • Verenigingsscheidsrechter
  • KNKV-scheidsrechter