Inschrijven diensten

Wedstrijd-fluiten/Zaaldiensten/Kantine diensten

Wil je je inschrijven voor een Kantinedienst/Zaaldienst of als Scheidsrechter?  Vanaf de 2e helft zaal zijn we overgegaan op een ander systeem namelijk  SPORTLINK.

  • Klik hier voor een handleiding om Sportlink op je mobiel te plaatsen en te kunnen inschrijven.

De appgroepen van kantine-, zaal- en scheidsrechterdiensten blijven actief. Dus bij vragen kan je hier terecht.

Als jezelf niet hebt ingedeeld, dan worden diensten toegewezen. Dit betekent
dat je verantwoordelijk bent om deze dienst te draaien. 
Je krijgt hier een mailing van. Eventueel kan je in de appgroep vragen of iemand met je wilt ruilen.

Let op: het is jouw eigen verantwoordelijkheid dat de dienst gedaan wordt waar jouw naam bij staat!

In de Jaarvergadering 2022 is besloten om met ingang van het seizoen 2022-2023 over te gaan tot de invoer van een borgsom van €50 per seizoen. Alle spelende leden worden geacht deze gezamenlijk met hun jaarlijkse contributie over te maken naar de vereniging. Deze borgsom is in principe eenmalig.

  • zodra een lid de vereniging verlaat krijgt hij/zij deze borgsom teruggestort, mits hij/zij in dat seizoen de benodigde punten heeft behaald.
  • heeft een lid aan het einde van een seizoen de benodigde punten behaald? Dan hoeft deze persoon niets te doen. De borg blijft staan.
  • heeft een lid aan het einde van een seizoen niet de benodigde punten behaald? Dan wordt er naar rato een bedrag van de borg ingehouden en zal het lid aan het begin van het volgende seizoen het aanvullende bedrag moeten betalen.

Is er iets niet duidelijk of heb je een vraag? Mail dan naar vrijwilligers@awdtv.nl

Alvast bedankt!

De Participatiecommissie