Contributie

Onderstaand de contributie bedragen zoals die zijn vastgesteld door de JAV van 14 sept 2022. De bedragen zijn per korfbalseizoen.

Jeugd € 150,00*
Junioren € 210,00*
Senioren € 280,00
Senioren – alleen zaal € 190,00
Niet-spelende leden € 90,00
Welpen € 55,00
Donateurs € 55,00

* de contributie voor junioren en jeugd is inclusief € 10,00 bijdrage aan kleedgeld zoals vastgesteld op de JAV 2013.

Naast de contributie zal elk spelend lid (hierbij gaat het om de jeugd, junioren, senioren en senioren zaal) vanaf seizoen 22/23 eenmalig een zgn. participatie borgsom betalen van € 50,00. Uitleg hierover vind je hier.

De contributie wordt sinds seizoen 2017/2018 via Club Collect worden geïnd. U krijgt hiervoor automatisch een e-mail.

Wijzigingen voor het nieuwe seizoen dienen vóór 1  juni schriftelijk bij het secretariaat ontvangen te zijn.

Banknummer AW.DTV: NL17 INGB 0004 5125 42 (ING-bank)

Heb je een Amsterdam Stadspas en/of een laag besteedbaar inkomen, lees dan nog even het volgende:
Het Jeugdfonds Sport en de gemeente Amsterdam werken nl. samen om nog meer kinderen een kans te bieden om te sporten.

Wat is Sportvergoeding Jeugd (SV Jeugd)?
Via Sportvergoeding Jeugd kunnen kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben de jaarcontributie bij een sportaanbieder vergoed krijgen. Heeft het kind een Stadspas of is er thuis niet zoveel geld om sporten te betalen? De gemeente Amsterdam en het Jeugdfonds Sport betalen in sommige gevallen (een gedeelte van) de contributie. Kinderen kunnen zich ofwel rechtstreeks aanmelden bij AW.DTV (bij de JeuCo) of via een intermediair. Hiermee wordt geprobeerd op verschillende manieren aan te sluiten bij de doelgroep om zoveel mogelijk kinderen en jongeren aan sport deel te kunnen laten nemen.

Voor wie is Sportvergoeding Jeugd?
Voor kinderen woonachtig in Amsterdam van 2 tot en met 17 jaar met een Stadspas én voor kinderen die (nog) geen Stadspas hebben, maar wel uit een gezin komen met een besteedbaar jaarinkomen dat gelijk of lager is dan 120% van het Wettelijk Sociaal Minimum.

Meer weten over de mogelijkheid voor een vergoeding? Klik hier voor de sheet met volledige informatie over de sportvergoeding of neem contact op met Sandra Creemers via wedstrijdsec_awdtv@outlook.com